Auhindamine – Eesti suurim ettevõtluskonkurss 2020 123