Eesti Ettevõtete Konkurentsivõime Edetabel 2010

Seitsme aasta jooksul on Eesti konkurentsivõimelisimaks ettevõtteks osutunud neli ettevõtet:

Eesti Energia AS (2003),
• Hansapank AS
(2004, 2005, 2006),
• Tallink Grupp AS
(2007, 2008) ja
• Mazeikiu Nafta Trading House OÜ
(2009).

Kõige pikema võitjastaažiga on BLRT Grupp kategoorias „Konkurentsivõimelisim tööstus- ja energeetikaettevõte” — 6 korda.  4 korda on konkurentsivõimelisimaiks ettevõtteiks tunnistatud A. Le Coq toiduainetööstuse ettevõttena ja Mazeikiu Nafta Trading House hulgikaubandusettevõttena.

OSALEJATEST
2010. aasta Konkurentsivõime Edetabeli koostamisel osales kokku 342 Eesti ettevõtet, kellest vastavalt metoodikale kvalifitseerus lõpptabeli koostamisel 325. Põhiline mittekvalifitseerumise põhjus oli osalemiseks mittepiisav täismajandusaastate arv või andmete puudulik esitamine.

Nagu ka eelmisel aastal, oli osalejatel võimalik valida 12 tegevusvaldkonna vahel, et ennast konkurentidega võrrelda. Juba kolmandat aastat järjest selgitati lisaks üldvõitjale välja ka kõige konkurentsivõimelisem väike- ja keskettevõte. Rõõm on tõdeda, et selles kategoorias soovis oma ettevõtet teistega võrrelda 171 ettevõtet. Nii nagu ka varasematel aastatel, oli Konkurentsivõime Edetabelis kõige arvukamalt osavõtjaid tööstuse ja energeetika valdkonnas (88, möödunud aastal 111). Kõige vähemaarvuliselt konkureeris põllu- ja metsamajandusettevõtteid (6). Ehitusvaldkonna ettevõtteid konkureeris edetabelis eelmise aasta 43 asemel 39. Teeninduse valdkonnas kandideeris aga möödunud aasta 28 ettevõtte asemel 47.

 

Konkurentsivõimelisim Ettevõte 2010
Tallinnk Grupp AS (konsolideeritud)
Asutamisaasta: 1997
Juhatuse esimees: Enn Pant
Tegevusala: meretransport
Ettevõttest kõneleb juhatuse esimees Enn Pant

Konkurentsivõimelisim väike- ja keskettevõte 2010
Rentest OÜ
Asutamisaasta: 2000
Juhatuse esimees: Maldon Ots
Tegevusala: sõidukite teenusrent, ost ja müük
Ettevõttest kõneleb juhatuse esimees Maldon Ots

Konkurentsivõimelisim tööstus- ja energeetikaettevõte 2010
BLRT Grupp AS (konsolideeritud)
Asutamisaasta: 1996
Juhatuse esimees: Fjodor Berman
Tegevusala: laevaehitus ja –remont
Ettevõttest kõneleb juhatuse esimees Fjodor Berman

Konkurentsivõimelisim toiduainetööstuse ettevõte 2010
A. Le Coq AS
Asutamisaasta: 1800
Juhatuse esimees: Tarmo Noop
Tegevusala: õlle, karastusjookide ja lahjade alkohoolsete jookide tootmine ja müük
Ettevõttest kõneleb juhatuse esimees Tarmo Noop

Konkurentsivõimelisim äriteenindus- ja kinnisvaraettevõte 2010
Riigi Kinnisvara AS (konsolideeritud)
Asutamisaasta: 2001
Juhatuse esimees: Jaak Saarniit
Tegevusala: kinnisvara
Ettevõttest kõneleb juhatuse esimees Jaak Saarniit

Konkurentsivõimelisim turismiettevõte 2010
DenEesti AS
Asutamisaasta: 1999
Peadirektor: Astrid Valge
Tegevusala: reisikorraldus
Ettevõttest kõneleb peadirektor Astrid Valge

Konkurentsivõimelisim kaubandusettevõte 2010
Mazeikiu Nafta Trading House OÜ
Asutamisaasta: 2003
Juhatuse esimees: Tõnu Ääro
Tegevusala: hulgimüük
Ettevõttest kõneleb juhatuse esimees Tõnu Ääro

Konkurentsivõimelisim jaekaubandusettevõte 2010
Humana Sorteerimiskeskus OÜ
Asutamisaasta: 2001
Juhatuse esimees: Örjan Österdal
Tegevusala: jaekaubandus
Ettevõttest kõneleb tegevjuht Eve Piibeleht

Konkurentsivõimelisim ehitusettevõte 2010
Merko Ehitus AS (konsolideeritud)
Asutamisaasta: 1990
Juhatuse esimees: Tiit Roben
Tegevusala: ehitus
Ettevõttest kõneleb juhatuse esimees Tiit Roben

Konkurentsivõimelisim transpordi- ja logistikaettevõte 2010
Vopak E.O.S. AS (konsolideeritud)
Asutamisaasta: 2000
Juhatuse esimees: Arnout Lugtmeijer
Tegevusala: Naftasaaduste transportimine, hoiustamine, ümberlaadimine
Ettevõttest kõneleb juhatuse esimees Arnout Lugtmeijer

Konkurentsivõimelisim side-, kommunikatsiooni- ja IT-ettevõte 2010
EMT AS (konsolideeritud)
Asutamisaasta: 1991
Juhatuse esimees: Valdo Kalm
Tegevusala: telekommunikatsioon, valdusfirmade tegevus
Ettevõttest kõneleb juhatuse esimees Valdo Kalm

Konkurentsivõimelisim põllu- ja metsamajandusettevõte 2010
Markilo OÜ
Asutamisaasta: 1993
Juhataja: Urmas Laht
Tegevusala: seakasvatus
Ettevõttest kõneleb juhataja Urmas Laht

Konkurentsivõimelisim finantsvahendusettevõte 2010
IF Eesti Kindlustus (konsolideeritud)
Asutamisaasta: 2002
Juhatuse esimees: Andris Morozovs
Tegevusala: varakindlustus
Ettevõttest kõneleb juhatuse esimees Andris Morozovs

Konkurentsivõimelisim teenindusettevõte 2010
G4S Eesti AS (konsolideeritud)
Asutamisaasta: 1991
Juhatuse esimees: Andrus Ossip
Tegevusala: valveteenuste osutamine, valveseadmete müük ja paigaldus, sularaha vedu ja töötlemine, parkimise korraldamine, ühistranspordi piletite müügi korraldamine
Ettevõttest kõneleb juhatuse esimees Andrus Ossip

KÕIK EDETABELID

EDETABELITE KOOSTAMISE METOODIKA

Konkurentsivõime on turul ettevõtte kõige olulisem tunnus. Ettevõtted, kes on turul teistest paremad — toodavad paremaid kaupu, valmistavad tooteid teistest odavamini, müüvad rohkem —, on konkurentsivõimelisemad. See avaldub paremates finantstulemustes ja ressursside efektiivsemas kasutamises.

Konkurentsivõime näitab produktiivsust, millega ettevõte oma ressursse kasutab. Ostjatele on edetabel heaks infoallikaks, millise partneriga on tegemist.

Konkurentsivõime edetabeli fookuses ongi ettevõtete konkurentsivõime. See edetabel mõõdab ettevõtete edukust, tulemuslikkust, arengusuutlikkust jms. Neid omadusi ei saa loomulikult täies ulatuses ainult arvudes väljendada, kuid umbes 2/3 konkurentsivõimest peegeldub statistilistes andmetes.

Kahjuks ei ole võimalik arvesse võtta kõiki konkurentsivõimet iseloomustavaid statistilisi andmeid, mistõttu konkursi korraldajad tegid võimalikest kriteeriumitest oma valiku.
Koostajad on kasutanud kokku kaheksat näitajat:
• müügi maht,
• selle muutumine võrreldes eelmise aastaga,
• kasum,
• selle muutumine,
• omakapitali rentaablus,
• keskmine tööjõukulu töötaja kohta,
• tootlikkus töötaja kohta,
• investeeringud põhivarasse.

Valik peegeldab nii ettevõtte suurust, arengu dünaamilisust kui ka töötamise efektiivsust.

Sama kokkuleppeline nagu sisendite valik, on ka kogutud statistiliste andmete ühine töötlemine. Koostajad on valinud metoodika, mida soovitas Eesti Konjunktuuriinstituut, kes teeb sellealast koostööd Lausanne’i Juhtimise Arendamise Instituudiga. Selline lähenemisviis või­maldab näitajaid (rahalisi, protsentuaalseid) omavahel võrrelda ja liita ning kokkuvõttes selgitada iga ettevõtte konkurentsivõime kõige edukama ettevõtte suhtes.

Edetabelid tegevusalade ja ettevõtete suuruse järgi on arvutatud kõikidel juhtudel eraldi, lähtudes sinna kuuluvate ettevõtete statistilistest näitajatest (seetõttu on võimalik, et ettevõtete järjestus eri tabelites ei lange täielikult kokku).

Ettevõtete järjestus edetabelis leitakse nende kõigi näitajate nominaalhälvete liitmise teel (mida suurem positiivne summa või väiksem negatiivne summa, seda kõrgem koht).


Eraldi väärib rõhutamist tabelis esitatud müügitulu ja kasumi muutus, mille protsent leitakse aruandeaasta müügitulu (kasumi) jagamise teel eelneva baasaasta (2008) sama näitajaga ja korrutatakse 100-ga. Baasaastaga (2008) võrreldes muutumatu näitaja = 100%.

Üleilmne majanduskriis on muutnud edetabeli metoodikat sedavõrd, et tänavu said konkureerida ka ettevõtted, mis olid aruandeaastal kahjumis. Näitaja „Puhaskasumi muutus“ võrdsustati neil 0%-ga.

Edetabeli koostamiseks vajalikud tehnilised arvestused teeb Eesti Konjunktuuriinstituut, kes esitab tulemused läbivaatamiseks ja kinnitamiseks Eesti Kaubandus-Tööstuskoja, Eesti Tööandjate Keskliidu ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse projekti juhtgrupile.

Alates aastast 2003, mil Eesti konku­rentsivõimelisimat ettevõtet välja selgitatakse, on jõus põhimõte, et edetabelisse lülitatakse ettevõtted, kes avaldavad selleks ise soovi ning esitavad vajalikud andmed õigeaegselt.