Ettevõtluse Auhind 2010

Konkurss:
Kõrgeim riigipoolne tunnustus ettevõtjatele ja ettevõtlikkusele. Pikima ajalooga ettevõtluskonkurss Eestis. Konkursi käigus selgitatakse välja enim kasu toonud ettevõtted viies riigi jaoks kõige olulisemas valdkonnas.

Kes on oodatud kandideerima:
Kandideerida võivad kõik Eesti äriregistris registreeritud ettevõtted ja juriidilised isikud, kelle tegevus vastab „Ettevõtluse Auhind 2010“ kategooriate kirjelduses nõutule.
Kandideeriv ettevõte peab olema laitmatu maksekäitumisega, samuti täitnud kõik kohustused riigimaksete tasumise osas. Kandideerida ei saa ettevõtted, kes põhitegevusena tegelevad kaubanduse, kinnisvara ning rentimise ning hasartmängude ja kihlvedude korraldamisega.


Konkursi protseduur:
1. Kandidaatide esitamine viies kategoorias:

 • Välisinvestor 2010
 • Innovaator 2010
 • Turismi Uuendaja 2010
 • Eksportöör 2010
 • Aasta Areneja 2010
 • Disaini Rakendaja 2010

Kandidaate võivad esitada lisaks EASi divisjonidele ka riigiasutused, omavalitsused, eriala-organisatsioonid, piirkondlikud ettevõtlus- vm. organisatsioonid ning samuti kandideerida soovijad ise. Kandidaadid täidavad ära standardse kandideerimisavalduse aadressil http://www.konkurents.ee/ ja küsitlusandmestiku ning edastavad selle EASile.

2. EAS järjestab vastavalt iga kategooria kriteeriumidele kandideerivad ettevõtted. Iga kategooria pingerea koostamisega tegeleb vastava väärtusahela üksus:

 • Välisinvestor 2010 – rahvusvahelistumise divisjon (direktor Gert Stahl)
 • Innovaator 2010 – innovatsioonidivisjon (direktor Ilmar Pralla)
 • Turismi Uuendaja 2010 – turismiarenduskeskus (direktor Tarmo Mutso)
 • Eksportöör 2010 – ekspordidivisjon (direktor Allar Korjas)
 • Aasta Areneja 2010 – alustavate ettevõtete divisjon (direktor Dmitri Burnašev)
 • Disaini Rakendaja 2010 – ettevõtete võimekuse divisjon (direktor Pille-Liis Kello)

EASi vastav üksus vastutab oma valdkonna pingerea koostamise eest. Vajadusel kaasatakse otsustusprotsessi erialaorganisatsioone ning eksperte väljastpoolt EASi.

3. Ettevõtluse Auhind 2010 žürii valib iga kategooria 3 parima hulgast kategooria võitja ning Ettevõtluse Auhind 2010 võitja.

Žürii liikmed:
Žürii moodustavad Eesti suurimate avalik-õiguslike ülikoolide juhid, Eesti Panga president, seotud valdkondade ministrid, EASi nõukogu esimees ning eelmise aasta üldvõitja esindaja.
1. Tartu Ülikooli rektor – Alar Karis
2. Tallinna Tehnikaülikooli rektor – Peep Sürje
3. Eesti Panga president – Andres Lipstok
4. Majandus- ja kommunikatsiooniminister – Juhan Parts
5. Välisminister – Urmas Paet
6. Kultuuriminister – Laine Jänes
7. EASi nõukogu esimees – Mart Einasto
8. Ettevõtluse Auhind 2009 võitja – Nikolai Petrovitch, AS VKG Oil juhatuse esimees
Žürii tuleb kokku ühel korral augustis 2010 ning valib kategooriate võitjad ning üldvõitja.

Võitjad:
Kategooriate võitjad ning üldvõitjad kuulutatakse välja 2010.aasta 7. septembril toimuval galaõhtul Estonia Kontserdisaalis. Võitjatele annab traditsiooniliselt auhinna üle Eesti Vabariigi President või peaminister.

Auhinnad:
Kategooriate kolme parimat ettevõtet tutvustatakse konkursi tulemusel valmivas esinduslikus eesti- ja inglisekeelses trükises. Samuti pakutakse võitjatele tippjuhtide osalemist kõrgetasemelises rahvusvahelises koolituses. Ettevõtluse Auhind 2010 võitja kutsutakse osalema järgmise aasta konkursi žüriis.

Lisainfo:

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus
Jüri Luud - Projektijuht

Jyri dot Luud at eas dot ee
Margit Shein - Projektijuht
Margit dot Shein at eas dot ee
Tel: 627 9415; 627 9700