Eesti Ettevõtete Konkurentsivõime Edetabel 2018

Eesti ettevõtete konkurentsivõime edetabeli ajalugu ulatub aastasse 2003, mida on siiani Eesti Kaubandus-Tööstuskoja initsiatiivil koostatud. Tehniliste andmete analüüsi ja edetabeli koostamisega abistab Eesti Konjunktuuriinstituut, tehes koostööd Lausanne´i Juhtimise Arendamise Instituudiga.

Edetabeli koostamise eesmärgiks on kaasa aidata Eesti ettevõtete konkurentsivõime tõusule ja koos sellega majanduse kiiremale arengule tuues esile kõige edukamad ettevõtted. See on hea võimalus ettevõtetel end avalikkusele tutvustada ja selle kaudu oma konkurentsipositsiooni kindlustada.

Sellel aastal osales konkursil 299 ettevõtet.

Konkurentsivõime edetabelites tuuakse ära ettevõtted, kes avaldavad selleks soovi, vastavad metoodikas ettenähtud tingimustele ja esitavad nõutavad statistilised andmed kahe aasta majandustegevuse kohta:

 • müügitulu,
 • puhaskasum,
 • tööjõukulud,
 • investeeringud põhivarasse,
 • omakapital ja
 • aasta keskmine töötajate arv.

Lisaks arvutatakse ettevõtjate poolt esitatud andmete alusel välja järgnevad näitajad:

 • müügitulu muutumine võrreldes eelmise aastaga,
 • kasumi muutumine võrreldes eelmise aastaga,
 • omakapitali rentaablus,
 • keskmine tööjõukulu 1 töötaja kohta aruandeaastal kuus,
 • tootlikkus 1 töötaja kohta aastas,
 • loodud lisandväärtus (antud metoodikas kasum + tööjõukulu).

Kuuendat aastat järjest jagati üldedetabel ettevõtte suuruse järgi kolmeks: selgitatakse välja konkurentsivõimelisim ettevõte nii suurettevõtete kui ka mikro-, väike- ja keskmistes ettevõtete arvestuses.
Lisaks ettevõtte suurusele selguvad konkurentsivõimelisimad ettevõtted välja ka tegevusvaldkondade lõikes. Nendeks valdkondadeks on tänavu:

 • jaekaubandus,
 • hulgikaubandus,
 • tööstus ja energeetika,
 • toiduainetööstus,
 • ehitus,
 • kinnisvara
 • side/kommunikatsioon/ IT-teenused,
 • turism,
 • teenindus, 
 • projekteerimine ja arhitektuur.

2018. aasta konkurentsivõimelisemad ettevõtted selguvad 4. oktoobril 2018

  Tutvu juba osalevate ettevõtetega »

  Lisainfo saamiseks pöörduge palun:
  Eesti Ettevõtete Konkurentsivõime Edetabel
  Eesti Kaubandus-Tööstuskoda
  Maarja Loorents
  maarja [a] koda.ee
  Tel 604 0088

  Küsimused arvutuste kohta edetabelites
  Eesti Konjunktuuriinstituut
  Mati Reiman - mati [a] ki.ee
  Marje Josing - marje [a] ki.ee
  Tel 668 1242