130 miljonit krooni EASi kahe uue programmi kaudu Eesti firmade ekspordivõime toetuseks

EAS avas 4. augustil ühisturunduse ja välismesside toetusprogrammid kuni aastani 2013, mis suurendavad Eesti ettevõtete ekspordivõimet välisturgudel. Euroopa Regionaalarengu Fondist kaasrahastatud toetus ulatub kokku 130 miljoni kroonini.

EASi (Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus) juhatuse liikme Maria Alajõe sõnul on riik seni korraldanud ettevõtete ühisstende olulisematel välismessidel, kuid toetuse andmine ühisturunduseks ning välismesside külastamiseks ja nendel osalemiseks on esmakordne. „Mõlema toetusprogrammi eesmärgiks on suurendada Eesti ettevõtete toodete ja teenuste tuntust välisriikides ning kasvatada nii firmade ekspordikäivet,“ selgitas Alajõe. „Need toetusprogrammid ei ole välja mõeldud kuskil kabinetivaikuses, vaid soov selliste toetuste järele on tulnud ettevõtjatelt, kes on juba välisturgudel tegutsemas või alles kaaluvad ekspordi alustamist. Toetuse saamiseks nõutavaid dokumente on minimaalselt ning taotlemine peaks olema jõukohane igale teotahtelisele ettevõttele sõltumata tema suurusest.“
 
Ühisturunduse progammiga toetab EAS alles alustavate või juba tegutsevate eksportööride ühisturundust välisturgudel, mis võimaldab ettevõtjatel ühiselt rakendada kogemusi ja teadmisi, leida ja kaasata suuremahuliste allhangete täitmiseks koosööpartnereid ning säästa tänu ühistegevusele turunduskulusid. Toetatakse kontaktide otsimist projektijuhi või välispartneri abil, taustauuringute läbiviimist, sihtturgudele suunatud turundusürituste korraldamist välisriigis või Eestis ning projektiga seotud seminaride, infopäevade ja ümarlaudade korraldamist.
 
Toetust antakse projektidele, mille elluviimisel osaleb vähemalt neli ettevõtet ning kus sisaldub vähemalt kaks erinevat toetatavat tegevust. Taotlejaks peab olema ettevõtjate ühendus, ettevõtlusinkubaator, maakondlik arenduskeskus, teadus- või tehnoloogapark, erialaliit või kutseühendus, kuid toetuse saajaks on konkreetsed ettevõtted. Toetusi saavad taotleda ka loomevaldkondade esindajad oma kutseühenduste kaudu, näiteks disainerid Eesti Disainerite Liidu või filmitootjad Eesti Kinoliidu kaudu. Ühe projekti toetussumma on 50 000–700 000 krooni, omafinantseeringu määr 50% ning projekti kestvus kuni 12 kuud.
 
Välismessitoetuse programm aitab kaasa kodumaiste ettevõtete ja nende toodangu tutvustamisele välismaal. Programmi raames toetatakse Eesti ettevõtete osalemist välismessidel eksponendina ja välismessi ühiskülastamist. Toetuse maksimaalne suurus ühel välismessil osalemiseks on 750 000 krooni ja messi külastamiseks 40 000–150 000 krooni, omafinantseeringu määr samuti 50%.
 
Lisaks äsja avatud programmidele toetab Eesti firmade ekspordivõimet EASi eksporditurunduse programm, mida kaasrahastab samuti Euroopa Regionaalarengu Fond. Taotlemine algas veebruari lõpus ja programmi eelarve aastani 2013 on 400 miljonit krooni.
 
EAS soovitab enne taotluse esitamist küsida tasuta eelnõustamist sihtasutuse konsultantidelt või maakondlikust arenduskeskusest. Lisainfot mõlema toetusprogrammi kohta saab EASi kodulehelt aadressidelt www.eas.ee/yhisturundus ja www.eas.ee/messitoetus.