Ettevõtluse Auhind 2008

Ettevõtluse Auhind on pikima ajalooga ettevõtluskonkurss Eestis, mille ajalugu ulatub 1996.aastasse. Just sel aastal korraldati president Lennart Meri eestvedamisel konkurss „Välisinvestor 1995“ tiitli väljaandmiseks. Ajaga on konkurss muutunud ja laienenud ning alates 2000.aastast korraldab parimate ettevõtete valimist ja tunnustamise EAS „Ettevõtluse Auhinna“ nime all.

Konkursi esmaseks eesmärgiks on tunnustada edukaid ja perspektiivseid Eesti ettevõtteid ning seada neid teistele eeskujuks. Laiemaks eesmärgiks on kaasa aidata ettevõtluse edendamisele, Eesti ettevõtete rahvusvahelise konkurentsivõime kasvule ning koos sellega majanduse kiiremale arengule.

Igal aastal kaasajastatakse pisut kategooriate hulka ja nimetust, et tagada ettevõtete hindamine riigi majanduse seisukohalt olulisemates valdkondades. Käesoleval aastal olid kategooriateks Aasta Areneja, Innovaator, Eksportöör, Välisinvestor, Tööstusettevõte ning Turismi Uuendaja.

Valiku aluseks on ettevõtete poolt läkitatud ankeedid. Koostöös Eesti Konjunktuuriinstituudiga selgitakse välja iga kategooria pingerida, millest EASi nõukojad valivad välja iga kategooria kohta kolm nominenti ja võitjaettevõtte. Kategooriavõitjate hulgast valib Ettevõtluse Auhinna üldvõitja esinduslik žürii, millel liikmeteks ülikoolide, võtmeministeeriumite ja ettevõtlusringkondade esindajad.

Konkursist osavõtt on aasta-aastalt suurenenud, häid ning tunnustamist väärivaid ettevõtteid on kõikides kategooriates ning seetõttu on valikute tegemine keeruline. Mitmel puhul võtsid arutelud tunde, kuid lõpuks jõuti ka tulemusteni.

ETTEVÕTLUSE AUHIND 2008
Välisinvestor 2008
ABB AS

Asutamisaasta: 1991
Juhatus: Bo Henriksson, Heiki Kalve
Tegevusala: energeetika ja automaatikatehnoloogia
Intervjuu Bo Henrikssoniga

Turismi Uuendaja 2008
Emajõe Lodjaselts MTÜ
Asutamisaasta: 2004
Juhatus: Priit Jagomägi, Ilmar Tamm
Tegevusala: lodjareiside korraldamine, koolitus
Intervjuu Priit Jagomägiga

Innovaator 2008
VKG Oil AS
Asutamisaasta: 1999
Juhatuse esimees: Nikolai Petrovitš
Tegevusala: põlevkivi termiline töötlemine
Intervjuu arendusjuhi Jaanus Purgaga

Eksportöör 2008
Ecometal AS
Asutamisaasta: 1999
Juhatuse esimees: Marja Kiristaja
Tegevusala: pliiakude ümbertöötlemine
Intervjuu nõukogu esimehe Tõnis Kaasikuga

Tööstusettevõte 2008
Favor AS
Asutamisaasta: 1990
Juhatuse esimees: Aivar Kärmas
Tegevusala: lehtmetallist toodete tootmine
Intervjuu Aivar Kärmasega

Aasta Areneja 2008
Tiptiptap OÜ
Asutamisaasta: 2004
Juhatus: Kadri Klaassen, Rasmus Varunov
Tegevusala: laste mänguväljakute kujundamine,
tootmine, paigaldus
Intervjuu Rasmus Varunoviga
 

KATEGOORIATE NOMINENTIDE MAJANUSNÄITAJAD

ETTEVÕTLUSE AUHIND 2008 METOODIKAST